کالکشن چشم روشنی

طلا کادویی
گوشواره طلا سوزنی

گوشواره طلا ستاره 

گردنبند آویز طلا

گردنبند آویز طلا

گوشواره طلا سورنی

گوشواره طلا سورنی

نیم ست طلا فانتزی

نیم ست طلا طرح پیچک

النگوهای طلا رنگارنگ

النگو طلا فانتزی

گردنبند آویز پروانه ای

گردنبند آویز پروانه ای 

سنجاق طلا چشم نظر