شاید برای شما هم پیش آمده باشد که انگشتری را پسند کرده و قصد سفارش آن را داشته باشید، اما سایز انگشتان دستتان را ندانید. ما در این مقاله جدولی را برای شما عزیزان ارائه داده ایم برای اطمینان خاطر بیشتر از انتخابتان.

سایز بندی حلقه

حلقه سایز اندازه به میلیمتر
1 40-41 43m
2 42-43 45m
3 44-45 47m
4 46-47 49m
5 48-49 50m
6 50-51 52m
7 52 57m
8 53 58m
9 54 59m
10 55-56 60m
11 57 62m
12 58 64m
13 59 66m
14 60 67m
15 61 68m
16 62 70m
17 63 72m
18 64 73m
19 65 74m
20 66 75m
21 67-68 78m
22 69 79m
23 70-71 81m